hợp tác xã

Chúng tôi có khách hàng từ cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Chúng tôi xây dựng thương hiệu cùng với các khách hàng lớn là các công ty thuộc Fortune 500.
Liên hệ chúng tôi

Địa chỉ : Số 665-759 đường Haixi Thành phố Longgang, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
điện thoại : +86-577-68116609
Điện thoại : +86-18969774522